بخش اول: مقدمه
بخش دوم: اقدامات لازم قبل از بتن‌ریزی در هوای سرد
بخش سوم: دمای مخلوط بتن
بخش چهارم: الزامات پس از بتن‌ریزی
بخش پنجم: حفاظت از بتن
بخش ششم: افزودنی‌های بتن در هوای سرد
بخش هفتم: قالب‌برداری

1-1. تعریف هوای سرد

دانلود mp3: فایل صوتی ویدیو

طبق تعریف آیین‌نامه آبا ویرایش ۱۴۰۰، هوای سرد زمانی است که دما کمتر از ۵ درجه‌ سلسیوس باشد یا احتمال برود که در مدت حفاظت از بتن، دمای هوا به کمتر از این مقدار می‌رسد.

دانلود PDF: محتوای متنی فصل اول

چت با من در تلگرام