بخش اول: مقدمه
بخش دوم: اثرات هوای گرم بر خواص بتن
بخش سوم: طرح اختلاط بتن در هوای گرم
بخش چهارم: ساخت بتن در هوای گرم
بخش پنجم: حمل و انتقال بتن در هوای گرم
بخش ششم: بتن‌ریزی در هوای گرم
بخش هفتم: عمل آوری بتن در هوای گرم

2-2- اثر هوای گرم بر مقاومت بتن

مقاومت بتن، مهم‌ترین ویژگی آن است که در شرایط هوای گرم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به طور کلی بتنی که در دمای بالاتری مخلوط، جای‌گذاری و عمل‌‌آوری شود، مقاومت اولیه بالاتری نسبت به بتنی که در دمای پایین‌تری ساخته، ریخته و عمل‌آوری شده دارد، اما مقاومت 28 روزه و سنین بالاتر در این بتن‌ها معمولا کم‌تر است.

چت با من در تلگرام