بخش اول: مقدمه
بخش دوم: مبانی
بخش سوم: تعیین انحراف معیار و مقاومت فشاری هدف
بخش چهارم: روش طرح مخلوط
بخش پنجم: ساخت مخلوط آزمایشی و اصلاح طرح
بخش ششم: مثال‌هایی از طرح اختلاط بتن
بخش هفتم: آموزش نرم‌افزار روش ملی طرح مخلوط

1-2. ارائه طرح اختلاط بتن یک هنر است!

دانلود mp3: فایل صوتی ویدیو

مهندسان از این‌که نمی‌توانند طرح اختلاط را بر اساس مجموعه‌ای از روابط و محاسبات عددی انجام دهند، احساس ناخشنودی می‌کنند؛ اما با درک صحیح اصول و با کمی تجربه، می‌توان به هنر ارائه طرح اختلاط خوب دست یافت. روش‌های طرح مخلوط برای انتخاب اولیه نسبت‌های اختلاط اجزای بتن مفیدند، اما تعیین نسبت‌های نهایی، نیازمند ساخت مخلوط‌های آزمایشی و تنظیم نسبت‌ها است. روابط تجربی به طور معمول به عنوان راهنما مورد استفاده قرار می‌گیرند.

چت با من در تلگرام