بخش اول: مقدمه
بخش دوم: اقدامات لازم قبل از بتن‌ریزی در هوای سرد
بخش سوم: دمای مخلوط بتن
بخش چهارم: الزامات پس از بتن‌ریزی
بخش پنجم: حفاظت از بتن
بخش ششم: افزودنی‌های بتن در هوای سرد
بخش هفتم: قالب‌برداری

1-2. محافظت از بتن در هوای سرد

دانلود mp3: فایل صوتی ویدیو

منظور از دوره حفاظت در هوای سرد، مدت زمانی است که بتن غیراشباع به مقاومت ۵ مگاپاسکال و بتن اشباع به مقاومت ۲۵ مگاپاسکال می‌رسد. در این مدت زمان، باید محافظت‌هایی از بتن صورت گیرد تا پیش از رسیدن به مقاومت‌های مذکور بتن دچار مشکلی نشود.

درجه اشباع بتن، مقدار آب موجود قابل یخ زدن در بتن است. در بتن تازه، کل مقدار آب موجود قابلیت یخ زدن دارد. به عبارت دیگر درجه اشباع بتن تازه ۱۰۰% است. با شروع واکنش‌های هیدراتاسیون سیمان و مصرف آب، آب یخ زده و درجه اشباع کاهش می‌یابد.

درجه اشباع بحرانی، درجه اشباعی است که در آن، آب درون بتن به حدی باشد که چرخه منفرد یخ‌ زدن و آب‌ شدن منجر به آسیب‌دیدگی بتن گردد. این مقدار معادل درجه اشباع ۸۰% است. به عبارت دیگر، هنگامی که بیش از ۲۰% آب بتن صرف واکنش‌های هیدراتاسیون شود، دیگر نگرانی بابت یخ‌ زدن بتن نخواهید داشت.

تجربه نشان می‌دهد این درجه اشباع زمانی اتفاق می‌افتد که مقاومت بتن به ۵ مگاپاسکال رسیده باشد. به منظور اندازه‌گیری مقاومت بتن و اینکه آیا بتن به مقاومت ۵ مگاپاسکال رسیده است، از آزمونه‌های آگاهی استفاده می‌شود.

چت با من در تلگرام