1,150,000
بتن ریزی در هوای سرد

دوره بتن ریزی در هوای سرد: آموزش ویدیویی

در دوره بتن ریزی در هوای سرد، با کلیه الزامات و راهکارهای بتن ریزی در هوای سرد آشنا خواهید شد و به صورت گام به گام روش‌های بتن ریزی در فصل زمستان و شرایط آب و هوایی سررد ارائه خواهد شد.

2,450,000

دوره مقدماتی طرح اختلاط بتن: آموزش جامع ویدیویی

در دوره مقدماتی طرح اختلاط بتن، از سیر تا پیاز مبانی و اصول طرح اختلاط بتن بر اساس روش ملی طرح مخلوط بتن بیان شده است. در این دوره به صورت گام به گام با نحوه ارائه طرح اختلاط بتن آشنا خواهید شد.