شناسایی انواع ترک از نظر ظاهری

شناسایی انواع ترک از نظر ظاهری

ترک به معنای جداشدن کامل یا ناقص بتن یا بنایی به دو یا چند قسمت که در اثر شکستگی و گسیختگی می‌باشد.
ترک خوردگی بتن باید بر اساس عرض ترک و نوع (الگوی ظاهری) ترک گزارش شود.

13 اصطلاح رایج در شناسایی ترک‌ها از نظر ظاهری

 1. Checking: ایجاد ترک‌های نامنظم، کم عمق و در فواصل نزدیک روی سطح خمیر سیمان، ملات و بتن.
 2. Craze Cracks: شکاف‌ها یا ترک‌های ریز تصادفی در سطح خمیر سیمان، ملات و بتن.
  • Crazing: ایجاد ترک‌های ریز تصادفی؛ الگو و مدل ترک‌های ریز تصادفی موجود در یک سطح.
   craze cracking
   craze cracking
   craze cracking
   craze cracking
 3. D-Cracks: مجموعه‌ای از ترک‌های بتن در نزدیکی و تقریبا موازی با درزها و لبه ها که شکل D انگلیسی را تداعی می‌کند.
  ترک D شکل (D-crack)
  ترک D شکل (D-crack)
  ترک D شکل (D-crack)
  ترک D شکل (D-crack)
 4. Diagonal Crack: در یک المان خمشی، یک ترک شیبدار ناشی از تنش برشی که معمولا با زوایه نزدیک به 45 درجه نسبت به محور رخ می‌دهد و یا ترک در یک دال بتنی که به موازات جهت‌های جانبی یا طولی نیست.
  ترک قطری (Diagonal cracking)
  ترک قطری (Diagonal cracking)
  ترک قطری (Diagonal cracking)
  ترک قطری (Diagonal cracking)
 5. Hairline Cracks : ترک‌هایی در سطح بتن که در معرض دید هستند ولی به دلیل عرض بسیار کم به سختی قابل مشاهده هستند.
 6. Longitudinal Cracks: ترکی که به موازات طول یک المان بتنی ایجاد می‌شود.
 7. Map Cracking:
  • مدل اول: ترک‌های متقاطعی که در زیر بتن سخت شده امتداد دارند، این ترک‌ها ناشی از جمع شدگی خشک شدگی در بتن می‌باشد. عرض این ترک‌ها هم از کم (ریز – به سختی قابل مشاهده) تا عرض‌های زیاد (باز و قابل مشاهده) متغییر است.
  • مدل دوم: می‌تواند علامت اصلی واکنش قلیایی سنگدانه ها (AAR-واکنش شیمایی بین مواد قلیایی موجود در سیمان و مواد معدنی سنگدانه‌ها در بتن سخت شده) باشد.همچنین می‌تواند به دلیل تغییر حجم دیفرانسیلی (نرخ متفاوت تغییر حجم در اعضای مختلف بتن) باشد. در این مدل، ترک خوردگی معمولا به صورت تصادفی و در مقیاس نسبتا وسیعی رخ می‌دهد و حتی در موارد شدید عرض ترک خوردگی ممکن است به 12.7 میلی‌متر نیز برسد.
   Map Cracking
   Map Cracking
   Map Cracking
   Map Cracking
 8. Pattern Cracking: ترک خوردگی روی سطوح بتنی به شکل عناصر تکرار شونده است، که به دلیل کاهش حجم بتن نزدیک به سطح و یا افزایش حجم بتن لایه‌های زیرین و یا هردو (هم کاهش و هم افزایش حجم) رخ می‌دهد.
 9. Plastic Shrinkage Cracking: ترک ناشی از جمع شدگی خمیری که در بتن تازه ریخته شده که هنوز در حالت خمیری قرار دارد، رخ می‌دهد.
  ترک انقباضی خمیری (Plastic shrinkage cracking)
  ترک انقباضی خمیری (Plastic shrinkage cracking)
 10. Shrinkage Cracking: ترک خوردگی سازه و یا یک عضو به دلیل گسیختگی در اثر کشش ناشی از قیدهای خارجی یا داخلی، این امر به دلیل کاهش رطوبت یا کربناته شدن و یا هردو مورد اتفاق می‌افتد.
  ترک انقباضی (Shrinkage cracking)
  ترک انقباضی (Shrinkage cracking)
 11. Temperature cracking: ترک ناشی از گسیختگی کششی که یا به دلیل افت دما در اعضای در معرض قیدهای خارجی اتفاق می‌افتد و یا به خاطر یک گرادیان دمایی در اعضای در معرض قیدهای داخلی اتفاق می‌افتد.
  ترک حرارتی (Temperature Cracking)
  ترک حرارتی (Temperature Cracking)
 12. Transverse cracks: ترک‌هایی که در بعد طویل‌تر یک عضو ایجاد می‌شوند.
  ترک عرضی (transverse cracking)
  ترک عرضی (transverse cracking)
 13. Random cracks : ترک‌های کنترل نشده‌ای که در جهات مختلف و دور از درزهای کنترل، ایجاد می‌شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چت با پشتیبان در تلگرام