بخش اول: مقدمه
بخش دوم: مبانی
بخش سوم: تعیین انحراف معیار و مقاومت فشاری هدف
بخش چهارم: روش طرح مخلوط
بخش پنجم: ساخت مخلوط آزمایشی و اصلاح طرح
بخش ششم: مثال‌هایی از طرح اختلاط بتن
بخش هفتم: آموزش نرم‌افزار روش ملی طرح مخلوط

1-1. معرفی دوره مقدماتی طرح اختلاط بتن

دانلود mp3: فایل صوتی ویدیو

در دوره مقدماتی طرح اختلاط بتن، با نحوه ارائه طرح اختلاط بتن کاربردی و صنعتی برای بتن با رده مقاومتی خاص آشنا خواهید شد. طرح اختلاط بتن، فرآیند تعیین نسبت‌ها و مقادیر اجرای بتن است؛ به نحوی که بتن تولید شده تا حد امکان مقرون به صرفه باشد و الزامات مورد نیاز را تامین کند. این الزامات، معمولاً مقاومت فشاری، کارایی و دوام است.

دانلود PDF: محتوای متنی فصل اول

چت با پشتیبان در تلگرام